Sobota, 20. dubna 2024, svátek má Marcela

OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost EXTERNET s.r.o., se sídlem Bohuslava Martinů 1885/2, Nový Jičín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37977, kontaktní informace Po – Pá: 9-16 hodin info@radioonline.cz (dále jen „EXTERNET s.r.o.“) navrhuje a upravuje služby tak, aby poskytovaly na stránkách informační zprávy a další informace pro využití uživatelů (osobám využívající služby, produkty, internetové stránky a aplikace) webových portálů radioonline.cz a motoronline.cz.
Abychom mohli efektivně přizpůsobit naše služby požadavkům uživatelů a zajistit správné fungování našich služeb, využíváme možnosti zpracovávat a ukládat některé osobní údaje o uživatelích webových služeb provozovaných na stránce radioonline.cz společností EXTERNET s.r.o.


Žádáme Vás o udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vzhledem k Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU), z důvodu tohoto nařízení a podle evropské legislativy, a důvodů uvedených níže, bychom od Vás rádi získali souhlas se zpracováním osobních údajů, který bude v souladu s touto legislativou.
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation), dále jen „GDPR“), a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.


1.    Souhlasím se zpracováváním osobních údajů a uděluji tímto souhlas do odvolání tohoto souhlasu správci těchto osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR”) společnosti EXTERNET s.r.o., se sídlem Bohuslava Martinů 1885/2, Nový Jičín (dále také jen „správce“), aby zpracovávala prostřednictvím ukládání, shromažďování, monitorování a uchovávání moje osobní údaje pro nabízející služby, a marketingové účely správce, tj. zejména nabízení služeb a reklamy (ať vlastních či cizích), zasílání informací o výrobcích, službách a jiných aktivitách, a kontaktování zákazníka za účelem komunikace o nabízených produktech, službách či inzerce, kdy je zákazník kontaktován prostřednictvím elektronické pošty, SMS nebo telefonicky.

2.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

4.    Společnost EXTERNET s.r.o neshromažďuje zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v článku 9 nařízení GDPR.

5.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vámi vložených informací, dat, textů, fotografií, videí, nebo při plnění Vaší objednávky.

6.    EXTERNET s.r.o. zaznamenává a uchovává také informace, jaké webové služby poskytované EXTERNET s.r.o. uživatel používá a navštěvuje, a informace o přístupu IP adresy. K tomu využíváme souborů tzv. „cookies“. Pokud uživatel nesouhlasí, aby EXTERNET s.r.o. zaznamenávala data z těchto souborů cookies, je možné je v nastavení Vašeho internetového prohlížeče vypnout. Pak je možné, že webové stránky poskytované EXTERNET s.r.o. nebudou fungovat správně.

Soubory cookies používáme tak, aby na základě takto získaných informací nebyla osoba uživatele identifikovatelná, a to ani při využití dalších informací, které máme k dispozici.
Bližší informace k souborům cookies je možné si přečíst v samostatném dokumentu „Prohlášení o používání cookies“, případně se zde můžete dozvědět více jak omezit shromažďování a ukládání cookies.

7.    Registrací Uživatel svobodně souhlasí, že jeho osobní údaje, tedy uživatelské jméno, jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, IP adresa, email, telefon a okres budou použity také za účelem zasílání obchodních sdělení, nabídky a pohodlného využívání služeb EXTERNET s.r.o., a nebudou zneužity.

8.    Poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty ke zpracování třetím stranám, a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky. Výjimkou je požadavek poskytnutí součinnosti ze strany orgánů činných v trestním řízení.

9.    Uživatel webových služeb poskytovaných společností EXTERNET s.r.o. může být v průběhu využívání těchto služeb požádán o poskytnutí, kontrolu, či doplnění osobních údajů, jména, příjmení, data narození, pohlaví, regionu bydliště, města, adresy, fotografií inzerátu, a profilové fotografie.

10.    Uživatel je povinen své osobní údaje při registraci ve svém uživatelském účtu, či jeho úpravě nebo doplnění, uvádět správně a pravdivě, a je při změně ve svých osobních údajích povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost EXTENET s.r.o.

11.    Uživateli, jako subjektu osobních údajů vyplývají z nařízení GDPR následující jeho práva:

-    právo na přístup k osobním údajům (rozumí se oprávnění subjektu údajů na základě své aktivní žádosti získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má subjekt právo na přístup k těmto osobním údajům a také má právo získat informace účelu zpracování, o jaké se jedná, a jak dlouhá je plánovaná doba, po kterou budou údaje uloženy, a také veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů)
-    právo na opravu, respektive doplnění nepřesných osobních údajů uložených v databázi EXTERNET s.r.o.
-    právo na výmaz (uživatel může vznést požadavek na výmaz svých osobních údajů bez zbytečného odkladu z databáze společnosti EXTERNET s.r.o., pokud je dán jeden ze zákonných důvodů
-    právo na omezení zpracování
-    právo na přenositelnost údajů
-    právo vznést námitku
-    právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování
-    právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7

12.    Detailní informace o právech uživatele ve vztahu k ochraně osobních údajů je možné se dovědět na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů


Zároveň Vás žádáme o ověření kontaktních údajů.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, texty, komentáře, fotografie a videa, které jsme jako správce shromáždili, stejně tak veřejné údaje a údaje od třetích stran.
Osobními údaji se rozumí údaje obsažené při Vaší registraci či ve Vašem inzerátu, tj. zejména jméno a příjmení, emailová adresa, telefon, profilové fotografie, informace o vašich produktech včetně fotografií, videa, IP adresy, a údaje z internetových stránek a aplikací. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně či automaticky.


Vaše údaje budeme moci používat od udělení souhlasu po celou dobu od Vaší registrace na internetové stránce radioonline.cz.
Uživatel má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem. Zjistí-li uživatel, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasí, aby správce, zejména společnost EXTERNET s.r.o., využíval podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce.


Tento souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s tímto dokumentem uděluji dobrovolně, prohlašuji, že tento můj souhlas je informovaný a zcela svobodný.
Jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat na emailové adrese info@externet.cz

Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.