Čtvrtek, 25. července 2024, svátek má Jakub

SMLUVNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PORTÁLU RADIOONLINE.CZ

Provozovatelem je společnost EXTERNET s.r.o., IČ: 29384907, se sídlem Bohuslava Martinů 1885/2, Nový Jičín (dále jen "Provozovatel") poskytující na internetovém portálu RadioOnline.cz dostupném na internetové adrese (URL) http://www.radioonline.cz (dále jen „RadioOnline“) služby.


Uživatelem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (dále jen "Uživatel") užívající služby Provozovatele.


Provozovatel poskytuje uživatelům služby sloužící zejména ke vzdělávání a informování s možností vkládání textového nebo datového obsahu, textů, komentářů, fotografií, videí, a dalších příspěvků Uživatelem (dále jen "Příspěvky"). Služby jsou poskytovány zdarma. V rámci služby shromažďujeme obsah, komunikaci a další informace, který v rámci používání služby, včetně informací uvedených při registraci účtu, při vytváření nebo sdílení obsahu a posílání zpráv či jiné komunikaci s ostatními uživateli.


Uživatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky a porušováním autorského práva. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění zadaných dat Uživatelm prostřednictvím stránek RadioOnline.cz.


Uživatel nese plnou odpovědnost při využívání portálu RadioOnline a není oprávněn k jakýmkoliv účelům odporujícím právním předpisům, zejména vkládání „Příspěvků“ porušující autorská práva.

Uživatel není oprávněn vkládat v rámci „Příspěvků“ žádnou inzerci, placenou či neplacenou reklamu, a nesmí jakýmkoliv způsobem zasílat spam.

Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat Příspěvky od Uživatelů, které můžou nebo jsou svým obsahem či charakterem v rozporu se zákonem, případně obsahující vulgární slova, nepravdivé nebo reklamní informace, klamné fotografie, hypertextové odkazy, spamy, apod. (dále jen „Nevhodné údaje“), a to bez předchozího upozornění. Provozovatel si dále vyhrazuje právo smazat Příspěvky odporující těmto Podmínkám, a to bez náhrady. Pokud bude Uživatel opakovaně uvádět Nevhodné údaje, je Provozovatel oprávněn ke smazání celé databáze Uživatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoliv údaje, v případě, že jsou v rozporu s právním řádem České republiky, svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele, jsou v rozporu s těmito Podmínkami, nebo jsou v rozporu s dobrými mravy.

Provozovatel není povinen vyhledávat a prohlížet obsah portálu RadioOnline, ani aktivně vyhledávat skutečnosti prokazující protiprávní obsah.

Příspěvky a informační sdělení Uživatele jsou umístěné na stránce Provozovatele, a jsou volně přístupné veřejnosti. Uživatel souhlasí s tím, že Příspěvky jim vložené budou veřejně přístupné všem uživatelům celosvětové sítě internet.


V článcích a na některých stránkách využíváme pro lepší orientaci aplikace mapy od společnosti Google, tzv. Google maps. Uživatel je vázán podmínkami stanovenými dokumentem „Dodatečné smluvní podmínky služeb Mapy Google a Google Earth“


Ochrana osobních údajů

Uživatel souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Registrací Uživatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a uděluje tímto souhlas do odvolání tohoto souhlasu Provozovateli, aby zpracovával (prostřednictvím shromažďování, monitorování a uchovávání) moje osobní údaje pro nabízející služby, které budou použity pro účely vytvoření profilu.

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a jejich úpravu.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené při registraci, tj. zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno, pohlaví, datum narození, emailová adresa, telefon, fotografie, videa, kraj, okres, IP adresa a údaje z internetových stránek a aplikací. Osobní údaje bude Provozovatel zpracovávat manuálně či automaticky. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, aby Provozovatel, zejména společnost EXTERNET s.r.o., využíval podrobnosti elektronického kontaktu Uživatele uvedeném při registraci za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb Provozovatele, a informace především o novinkách a obchodní sdělení týkající se výrobků a služeb třetích stran.

Vaše údaje budeme moci používat od udělení souhlasu po celou dobu od Vaší registrace na internetové stránce RadioOnline.

Uživatel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně vypovědět. Je také oprávněn kdykoliv zrušit svoji registraci nebo vymazat svůj příspěvek.

Uživatel je vázán podmínkami stanovenými dokumentem „Zásady ochrany soukromí společnosti Google“.


Přerušení sužby a odstávky

V souvislosti s poskytovanými službami může dojít k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení jejich kvality služby. Provozovatel neručí za škody v případě, že k výpadku došlo skutečnostmi, které nemohl Provozovatel ovlivnit. Jedná se zejména o výpadek sítě hostingového centra, virový útok, zneužití poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními zásahy.

Provozovatel je oprávněn okamžitě bez náhrady ukončit poskytování služeb, jestliže uživatel bude jejich prostřednictvím:

a) Nabízet nebo provozovat obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána.

b) Používat nebo šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost sítě internet nebo server poskytovatele.

c) Rozesílat nevyžádané informace, rozesílat nevyžádanou poštu. Objednatel při porušení uvedených bodů odpovídá za škodu vzniklou Provozovateli i třetím osobám.

Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě vypovědět provozování části nebo celé Služby v případě, že je okolnostmi donucen provozování Služby přerušit nebo ukončit.

Tyto Smluvní podmínky jsou uzavřeny pomocí prostředků komunikace na dálku prostřednictvím veřejné počítačové sítě internet na internetových stránkách serveru radioonline.cz. Uživatel souhlasí s těmito Smluvními podmínkami umístěním obsahu na Portál RadioOnline.cz nebo provedením registrace a potvrzením volby "Souhlasím s podmínkami použití služeb RadioOnline.cz" klepnutím na tlačítko "Zaregistrovat".

Provozovatel si vyhrazuje právo změny textu těchto Smluvních podmínek. Pravidelně obsah těchto Smluvních podmínek kontrolujte a seznamte se s nimi. Pokud Uživatel se změnami smluvních podmínek nesouhlasí, může RadioOnline přestat užívat.

Tyto Smluvní podmínky nahrazují veškerá předchozí ujednání smluvních stran, pokud mezi nimi byla taková uzavřena.


Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb. Vás informujeme, že shromažďujeme informace a data ze souborů cookies, které náš portál využívá pro svou činnost.

Cookies jsou textové sobory malého množství dat, které s Vaším souhlasem zasílá navštívená webová stránka do prohlížeče ve Vašem počítači, čímž je umožněno našemu portálu lepšího využití informací, a přizpůsobení jeho obsahu Vašim potřebám.

Bližší informace o důvodech použití cookies, související ochraně osobních údajů, ukládání, shromažďování a zpracování cookies, a možnostech nastavení či omezení cookies se dozvíte v samostatném dokumentu „Informace Cookies“.


V Novém Jičíně, 11. listopadu 2019

Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.